Tilbakemeldinger

Grønt NAPP utvikler seg kontinuerlig. Når kunnskapen om en art endres, kan det være behov for justeringer i listeplassering (f.eks. fra oransje til grønt) og/eller oppdateringer i informasjonen om arten. Funksjonaliteten vil også endre seg i takt med innspill fra … Les videre