Krav

krav Krav er Sveriges mest kjente miljømerking for økologisk mat og miljøsertifiserer en hel rekke matprodukter. Når det gjelder sjømat sertifiserer KRAV villfangede arter slik som norsk torsk, hyse, reker, sei og sild, samt økologisk oppdrettet laks, ørret og torsk. KRAV-merket fisk oppfyller tre vilkår: Fisket skal være bærekraftig, utføres med skånsomme fiskeredskaper som minimerer sjansene for bifangst og skal være mulig å spore. Anbefalinger fra ICES (Det internasjonale havforskerrådet) blir fulgt.

MSC (Marine Stewardship Council)

mscMSC var det første miljømerket for villfanget fisk og ble opprettet i 1997 som et samarbeid mellom WWF og Unilever. MSC miljømerking bygger blant annet på 3 hovedprinsipper (oversatt og forkortet):

  1. Et fiskeri må forvaltes på en slik måte at hverken overfiske eller uttømming av fiskeressursene forekommer.
  2. Fiskeriet skal legge til rette for at strukturen, produksjonen, funksjonen og diversiteten til økosystemet opprettholdes.
  3. Fiskeriets forvalter/ansvarlig styre skal respektere lokale, nasjonale og internasjonale lover og retningslinjer og inkludere rammeverk som sørger for en ansvarsfull forvaltning og et bærekraftig fiskeri.

ASC (Aquaculture Stewardship Council)

ASC ble grunnlagt i 2009 av WWF og IDH (Dutch Sustainable Trade Initiative) for å administrere globale standarder for ansvarlig havbruk. Standardene er utviklet av Aquaculture Dialogues, som koordineres av WWF. ASCs miljøstandard setter både miljømessige og sosiale krav. Dyrevelferd er også dekket av ASCs standard.
Les om ASC-merket på WWF sine hjemmesider