Blåfinnet tunfisk eller makrellstørje er forbudt å fiske i Norge, grunnet stor nedgang i bestanden som følge av overfiske på 50- og 60 tallet. Makrellstørja har vært fraværende i norske farvann i flere tiår, men kan nå se ut til å komme tilbake. Dette kan henge sammen med de økende mengde makrell i Norskehavet, som makrellstørja jakter på. Blåfinnet tunfisk fra internasjonale fiskerier er et dårlig valg! Det finnes heller ikke noen MSC-merket fiskerier på blåfinnet tunfisk per i dag.

Kilder: WWF, Seafood watch, Greenpeace Int. Seafood redlist.

Tunfisk (makrellstørje) er på den røde listen; et dårlig valg.

Tunfisk (makrellstørje) er et dårlig klimavalg.