Oppdrett av torsk er fortsatt en liten næring i Norge. Miljøkonsekvensene for oppdrettstorsk vil i stor grad være de samme som fra oppdrett av laks. Dette er utslipp av næringssalter, antibiotika, lusemidler og kobber. Rømt oppdrettstorsk kan også negativt påvirke villtorsk. Næringen er fortsatt under utvikling, men det er et potensial for bærekraftig oppdrett av torsk.

Kilder: Bellona, WWF, Fiskeridirektoratet

Torsk (oppdrett) er på den oransje listen; vær kritisk.

Torsk (oppdrett) er et ok klimavalg.

Se etter dette merket:

Krav MSC (Marine Stewardship Council)