Tilapia er en gruppe ciklidefisker (ferskvannsfisk hjemmehørende i Afrika) som er blitt en veldig popluær oppdrettsfisk. Den egner seg særlig fordi den vokser fort, er planteeter og har en kort livssyklus. Den er blitt en meget viktig inntekts- og proteinkilde i mange fattige tropiske land. Men regnes også som en svært invasiv fremmed art. WWF ser et stort potensial i miljøvennlig oppdrett av tilapiafisk. Se etter ASC merket. Dårlig klimvalg på grunn av at dette er en tropisk fisk med lang transportvei til norske middagsbord.

Kilder: WWF, Seafood watch

Tilapia er ikke på noen liste enda.

Tilapia er et dårlig klimavalg.

Se etter dette merket: