Taskekrabbe er et godt valg. Krabben fanges i teiner som er en miljøvennlig fangstmetode. Det er innført minstemål som sikrer at krabben rekker å gyte før den fanges. Sjekk med mattilsynet om det er greit å spise selvfangede krabber der du bor her.

Kilde: Fiskeridirektoratet, WWF

Taskekrabbe er på den grønne listen; et godt valg.

Taskekrabbe har ingen klimavurdering