Steinbiten er stygg, men den er din venn. Ikke vær slem, ikke spis den.

Det er fortsatt manglende kunnskap om bestandsstatusen til steinbit. Bestandsutviklingen for blåsteinbit ser ut til å gå nedover grunnet økt fiske de senere årene. Steinbiten blir sent kjønnsmoden (5 år eller eldre) og dette gjør den sårbar for økende fiskepress. Kvoteråd og strengere regulering bør innføres.

Kilder: Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet

Steinbit er på den røde listen; et dårlig valg.

Steinbit har ingen klimavurdering