Tråling etter sjøkreps har negative effekter i form av store mengder utkast av ikke-kommersielle arter og dyr, i tillegg til opproting av sjøbunnen. Norsk sjøkreps fanget med teine er derimot et godt valg fordi dette er en miljøvennlig fangstmetode. Det er også et godt klimavalg å velge norsk sjøkreps, med kort reisevei fra hav til disk. ICES mener bestanden i Skagerrak er i god forfatning, men kunnskapsgrunnlaget om bestanden her er dårlig. Alt i alt må du derfor være kritisk.

Kilder: Havforskningsinstituttet, ICES 2013

Sjøkreps er på den oransje listen; vær kritisk.

Sjøkreps er et godt klimavalg.

Se etter dette merket:

Krav