Sei er grei

ICES vurderer at kunnskapen om seibestanden i Nordsjøen og Skagerrak er for lav til å beslutte om bestanden høstes bærekraftig. WWF mener at forvaltningen av seibestandene har en ‘føre var’-tilnærming. De fleste seibestandene er i god forfatning og høstes bærekraftig, og det er lite problemer med bifangst og utkast.

Sei er på den grønne listen; et godt valg.

Sei har ingen klimavurdering

Se etter dette merket:

MSC (Marine Stewardship Council)