Scampi som vi kaller det i Norge, er ikke en type stor reke, men navnet på en reke- eller krepsrett. Kjøper du scampi på restaurant eller på butikken kan dette være snakk om flere ulike arter, som for eksempel tigerreker, kongereker eller sjøkreps. Produksjon av scampi fører til store miljøødeleggelser i tropiske kystområder. Mangroveskogene hogges ned for å gi plass til oppdrettsanleggene, eller korallrev ødelegges av tråleredskaper. Man regner i dag med at 35% av verdens mangroveskoger er utryddet på grunn av rekefarmene. Produsentene bruker mye kunstig gjødsel og pesticider, som forurenser og utpiner miljøet omkring farmene. I tillegg er det avdekket sosiale problemer rundt industrien, som barnearbeid og brudd på menneskerettigheter. Tropiske oppdrettsreker er et dårlig klimavalg. Styr unna!

Det er mulig å finne miljøsertifisert scampi i norske butikker. Se etter ASC merket. ICA selger miljøsertifiserte kongereker. Disse er ikke fra oppdrett, men fanget med trål. Matimportøren Unil AS sier på sine nettsider at de er importør av bærekraftig scampi. Framtiden i våre hender forteller at Hurtigruten, reisebyrået Ving og Scandic hoteller har fjernet scampi fra sine menyer grunnet miljøødeleggelsene. Kantiner eller restauranter som har miljømerket Svanen kan ikke servere scampi.

Kilder: ASC, WWF, Framtiden i våre hender

Scampi (tropiske reker) er på den røde listen; et dårlig valg.

Scampi (tropiske reker) er et dårlig klimavalg.

Se etter dette merket: