Sardin er ikke en fiskeart, men et navn på en foredlingsmetode. For å lage sardiner bruker man ulike typer sild og annen småfisk. Det kan derfor være vanskelig å vite hvilken fiskeart man får. Fiskeridirektoratet regner det norske sildefisket som bærekraftig. Hvis det er norskprodusert sardin du spiser er dette et godt valg. I utlandet derimot kan det være laget med fisk som er overfisket. Vær derfor kritisk. Se etter MSC merket.

Kilder: MSC, Fiskeridirektoratet

Sardin er på den oransje listen; vær kritisk.

Sardin har ingen klimavurdering

Se etter dette merket:

MSC (Marine Stewardship Council)