En ørret i hand bør være fisket med stang.

Ved oppdrett av ørret er det vanlig å bruke regnbueørret. Denne arten hører ikke naturlig hjemme i Norge og finnes på svartelista. Rømt oppdrettsørret kan konkurrere med villlaksen om mat og gyteområder. Fiskeforet er fiskemel laget av ville fiskearter som er viktig for for andre arter i økosystemene, som for eksempel rovfisk og sjøfugl. Får du plustelig lyst på ørret, bør du helst gå ut å fiske den selv!

Kilder: WWF, Fiskeridirektoratet

Ørret (oppdrett) er på den oransje listen; vær kritisk.

Ørret (oppdrett) er et ok klimavalg.