Fisket etter lange har vært på et stabilt lavt nivå siden 1980, men fangst pr. enhet har de senere årene økt grunnet færre fiskere og dermed mindre fiskepress på bestanden. I de delene av utbredelsesområdet som har høyest beskatning, regnes bestandene for å ha risiko for redusert reproduksjonsevne langs norskekysten.

På grunn av manglende kunnskap om bestandens størrelse er det grunn til å være forsiktig. I norske områder er det ingen regulering av fisket etter lange, brosme og blålange for norske fartøyer, mens det for fartøyer fra andre land blir fastsatt kvoter årlig. ICES anbefaler imidlertid en reduksjon i fangstinnsats på 20% basert på tidligere fangststatistikk og som en føre-var buffer.

Kilder: WWF, ICES, Havforskningsinstituttet, Artsdatabanken

Lange er på den oransje listen; vær kritisk.

Lange har ingen klimavurdering