Kolmule er en liten torskefisk som er tallrik i de midtre vannlagene. Den finnes hovedsakelig i Nordøst-Atlanteren og Middelhavet. Gytebestanden av kolmule har variert på 2000-tallet, med dårlige årsklasser de siste årene. Det observert en økning i bestanden i 2012 og ifølge ICES er bærekraftig fisket, selv om den på lengre sikt kan være overfisket. Vi vil derfor anbefale deg å heller velge andre fiskearter enn kolmula.

Kilder: Artsdatabanken, Havforskningsinstituttet

Kolmule er på den oransje listen; vær kritisk.

Kolmule har ingen klimavurdering