Kamskjell lever langs Norges kyst helt opp til Nord-Norge. Kamskjellfisket er selektivt og skånsomt, og fangsten skjer ved dykking. I følge Artsdatabanken er ikke kamskjellbestanden i nedgang langs Norskekysten, og Havforskningsinstituttet anser fisket som bærekraftig. Det finnes også enkelte oppdrettsanlegg for kamskjell.

Både oppdrettskjell og ville skjell fra Norge kan altså spises med god samvittighet! Skjell fra utlandet bør unngås med mindre de er miljømerket, siden destruktive fiskemetoder som bunntrål og skrape ofte benyttes i andre verdensdeler.

Kamskjell er på den grønne listen; et godt valg.

Kamskjell har ingen klimavurdering

Se etter dette merket:

MSC (Marine Stewardship Council)