Hvittingen finnes i hele Øst-Atlanteren fra Gibraltar til Island, og er en viktig rovfisk i Nordsjøen. Det finnes ikke god nok informasjon om denne arten til å vurdere tilstanded til bestanden. Selv om gytebestanden av bestanden i følge Havforskningsinstituttet har gått opp de siste årene, vil vi anbefale deg å heller velger andre torskefisker som torsk fra Barentshavet og hyse.

Hvitting er på den oransje listen; vær kritisk.

Hvitting har ingen klimavurdering