Man kan finne på sprell med gode blåskjell

Store forekomster av blåskjell (Mytilus edulis) finnes langs hele kysten vår. Blåskjellene befinner seg langt nede i næringskjeden, er ofte ‘kortreist’ og høstes på en måte som gjør lite skade på miljøet. Blåskjell er derfor et veldig godt sjømatvalg!

Husk å sjekke blåskjelltelefonen før du spiser selvplukkete blåskjell, de kan i perioder med algeoppblomstringer være giftige.

Kilder: Artsdatabanken

Blåskjell er på den grønne listen; et godt valg.

Blåskjell er et godt klimavalg.

Se etter dette merket:

Krav