• Hjerteskjell et godt valg

  Hjerteskjell Pigghjerteskjell, Vanlig hjerteskjell

  Hjerteskjell (Cardiidae) er en familie av muslinger med hjerteformede skall. De lever i sand- og mudderbunn i strandsonen og ned til større dyp. Langs Norskekysten er de to vanligste artene vanlig hjerteskjell og pigghjerteskjell.

  I følge Artsdatabanken er det stabile bestander av pigghjerteskjell langs hele norskekysten og ingen fare for regional utdøing. Per i dag er det lite kommersiell høsting av hjerteskjell i Norge. For å sanke hjerteskjell må du grave litt ned i sanden. Se etter små hull som det kommer bobler opp av. Sanking av hjerteskjell slik det foregår i Norge i dag anser vi som et miljøvennlig og godt sjømatvalg.

  Men sjekk alltid blåskjellvarselet før du spiser skjell:

  matportalen.no/blåskjellvarsel

   

  Hjerteskjell er på den grønne listen; et godt valg.

  Hjerteskjell er et godt klimavalg.

  Se etter dette merket:

  MSC (Marine Stewardship Council)