• Sverdfisk og marlin et dårlig valg

  Sverdfisk og marlin Marlin

  Sverdfisk og marlin er regnet som utrydningstruede arter og det er lite kunnskap om bestandene. Fisket er dårlig regulert. Begge artene lever i tropiske og tempererte områder av Stillehavet, Atlanterhavet og Det indiske hav. Denne middagen får derfor en lang reisevei til norske kjøkken. Gode grunner til å styre unna!

   

  Kilde: Greenpeace int.seafood list, WWF

  Marlin

  Sverdfisk og marlin er på den røde listen; et dårlig valg.

  Sverdfisk og marlin er et dårlig klimavalg.

  Se etter dette merket:

  MSC (Marine Stewardship Council)