• Hyse et godt valg

  Hyse Kolje

  Melanogrammus aeglefinuser

  Hyse er en torskefisk som finnes langs hele kysten nord for Stad, i Barentshavet og i Nordsjøen/ Skagerrak.

  Hyse er en av de bedre fiskeslagene du kan velge. Ifølge Havforskningsinstituttet er bestanden av nordøstarktisk hyse på et historisk høyt nivå, og ifølge ICES er Nordsjø-bestanden også i god forfatning, og blir bærekraftig høstet.

  Hyse er på den grønne listen; et godt valg.

  Hyse har ingen klimavurdering

  Se etter dette merket:

  Krav MSC (Marine Stewardship Council)