• Lyr vær kritisk

  Lyr Pollock

  Pollachius pollachius

  Bestandens størrelse er ukjent, men antas å være liten. ICES anbefaler at fangst i Nordsjøen begrenses. I Skagerrak anbefaler de fullstendig stopp i målrettet fiske etter lyr. Du kan fint spise lyr innimellom, men forsøk oftest å velge et annet alternativ.

  (Alaska pollock er miljømerket, men vil være et dårlig klimavalg på grunn av langtransport.)

  Kilder: ICES, MSC

  Lyr er på den oransje listen; vær kritisk.

  Lyr er et godt klimavalg.

  Se etter dette merket:

  MSC (Marine Stewardship Council)