Uer er rød og på rødlista!

Den norske bestanden av vanlig uer (golden redfish på engelsk) har hatt sviktende rekruttering siden tidlig på 1990-tallet. Dette skyldes at fisket ikke har vært bærekraftig og at uer blir sent kjønnsmoden (12-15 års alderen). I tillegg har yngelsmengden de siste årene vært lav og nedadgående. Den er listet som sterkt truet på rødlista. I 2015 regner man fortsatt tilstanden til vanlig uer å være svært dårlig forfatning og bestandsnivået er på et historisk lavmål. Nye forvaltningstiltak må innføres for å sikre bestanden. Styr unna! Bestanden av snabeluer (en annen uerart) er vurdert som livskraftig og bestanden ser ut til å øke. Men svikt i rekrutteringen kan skje og bestanden bør få mer tid til å komme seg opp på et bærekraftig nivå.

Kilder: Rødlista, ICES, Fiskeridirektoratet

Uer er på den røde listen; et dårlig valg.

Uer har ingen klimavurdering