Tunfisk på boks er ofte av typen skipjack. Skal du spise tunfisk se etter MSC-merket. Alle tunfiskartene er enten utnyttet maksimalt, eller er overfisket. Kvotene settes altfor høyt, og i tillegg regnes det med et omfattende ulovlig fiske. Det er også ofte problemer med bifangst av haier, delfiner, skilpadder og albatrosser når det fanges tunfisk.Tunfisk er et dårlig klimavalg.

Kilder: WWF, Seafood watch, Greenpeace Int. Seafood redlist.

Tunfisk (skipjack) er på den røde listen; et dårlig valg.

Tunfisk (skipjack) er et dårlig klimavalg.

Se etter dette merket:

MSC (Marine Stewardship Council)