Bestanden av nordsjøtorsk er fortsatt lav, men økende. Det er viktig med et strengt regulert fiske for å sikre at bestanden kan ta seg opp igjen. Frem til bestanden kan høstes bærekraftig bør du unngå nordsjøtorsk.

Kilder: ICES 2013, Fiskeridirektoratet

Torsk (Nordsjøen) er på den røde listen; et dårlig valg.

Torsk (Nordsjøen) er et godt klimavalg.