Sverdfisk og marlin er regnet som utrydningstruede arter og det er lite kunnskap om bestandene. Fisket er dårlig regulert. Begge artene lever i tropiske og tempererte områder av Stillehavet, Atlanterhavet og Det indiske hav. Denne middagen får derfor en lang reisevei til norske kjøkken. Gode grunner til å styre unna!

 

Kilde: Greenpeace int.seafood list, WWF

Marlin

Sverdfisk og marlin er på den røde listen; et dårlig valg.

Sverdfisk og marlin er et dårlig klimavalg.

Se etter dette merket:

MSC (Marine Stewardship Council)