Sild er gild

Forvaltningen av sildebestandene i norske farvann er nøye regulert etter at sildebestanden kollapset på 60 tallet. I dag regnes sildefisket som bærekraftig. Godt valg!

Kilder: ICES 2013, Fiskeridirektoratet

Sild er på den grønne listen; et godt valg.

Sild er et godt klimavalg.

Se etter dette merket:

Krav MSC (Marine Stewardship Council)