Det er lov å hate en som serverer en skate.

Rokker og skater er bruskfisker, som haier, og finnes i alle verdens hav. I Norge har vi syv arter skate.

Fire av disse er rødlistet som kritisk og nært truet. Som alle haiarter vokser skatene sakte, blir kjønnsmodne i sen alder og får få unger. Alle haiarter er derfor ekstra sårbare for sterkt fiskepress. Blir du servert skatevinger, bør du gi beskjed til kokken om at dette er svært dårlig valg!

Kilder: Rødlista, WWF, Fiskeridirektoratet

Skate er på den røde listen; et dårlig valg.

Skate har ingen klimavurdering