En middag med rødspette går an å utsette.

Yrkesfiske av rødspette (plaice på engelsk) skjer hovedsakelig i Nordsjøen, der den største bestanden holder til. I Nordsjøen mener Fiskeridirektoratet at kunnskapsgrunnlaget er godt og tilstanden til bestanden er god. Fiskeridirektoratet mener kunnskapsgrunnlaget om gytebestanden i de innerste delene av Skagerrak og i nordområdene er svakt. I disse områdene kan man kun anta at bestanden er bærekraftig. WWF påpeker at mye rødspette fanges med bomtrål, som gir store skader på havbunnen og gir store bifangster av andre arter som kastes over bord. Dette gjelder generelt all flatfisk som høstes på denne måten. Se etter MSC-merket.

Kilder: ICES 2013, Fiskeridirektoratet, WWF, Wikipedia.

Rødspette er på den oransje listen; vær kritisk.

Rødspette er et ok klimavalg.

Se etter dette merket:

MSC (Marine Stewardship Council)