Fangst av norske reker foregår med trål, en uselektiv fiskemetode som på tross av rekerist og andre reguleringer fortsatt medfører bifangst av truede arter som uer, torsk, haier og rokker i tillegg til å skade havbunnen. Bestanden av reker i Nordsjøen er i tillegg i dårlig stand, og bør få tid til gjenoppbygging. Rekebestanden i Barentshavet er i god forfatning.

Reker er på den oransje listen; vær kritisk.

Reker er et ok klimavalg.

Se etter dette merket:

MSC (Marine Stewardship Council)