Spis skjell med hell, men ring blåskjelltelefonen så du ikke blir uvel.

Kunnskapsgrunnlaget om bestanden av vanlig norsk flatøsters er noe mangellfullt. Siden østers håndplukkes er den miljøvennlig å høste. Flatøsters dyrkes også i enkelte anlegg i Vest-Norge. Plukk gjerne den introduserte arten Stillehavsøsters, som potensielt kan overta plassen til vår hjemmehørende østers. Stillhavsøsters har et kraftig bølget skall som vokser uregelmessig sammenlignet med østersen på bildet.

Kilder: WWF, Fiskeridirektoratet

Østers er på den oransje listen; vær kritisk.

Østers har ingen klimavurdering