Bestandens størrelse er ukjent, men antas å være liten. ICES anbefaler at fangst i Nordsjøen begrenses. I Skagerrak anbefaler de fullstendig stopp i målrettet fiske etter lyr. Du kan fint spise lyr innimellom, men forsøk oftest å velge et annet alternativ.

(Alaska pollock er miljømerket, men vil være et dårlig klimavalg på grunn av langtransport.)

Kilder: ICES, MSC

Lyr er på den oransje listen; vær kritisk.

Lyr er et godt klimavalg.

Se etter dette merket:

MSC (Marine Stewardship Council)