Krill er rekelignende dyreplantkon, og forskjellige krillarter finnes i de ulike verdenshavene. Der er viktige byttedyr for mange arter, og er kanskje mest kjent som hvalens favorittmat!

Kommersielt fiske av krill foregår hovedsakelig rund Japan og Antarktis. Antarktisk krill forvaltes og reguleres av organisasjonen CCAMLR hvor Norge er medlem. Organisasjonen følger en såkalt “økosystem-tilnærming” der fiskeriet ikke skal skade hverken bestanden eller økosystemet. Fiskeriet er i dag regnet som bærekraftig.

Med tanke på den viktige rollen krill spiller i økosystemet er det viktig at forvaltningen av krillen foregår med tanke på føre-var-prinsippet, og Marinbiologene er derfor kritiske til økt fagst av krill.

Krill er på den oransje listen; vær kritisk.

Krill er et dårlig klimavalg.

Se etter dette merket:

MSC (Marine Stewardship Council)