Hyse er en torskefisk som finnes langs hele kysten nord for Stad, i Barentshavet og i Nordsjøen/ Skagerrak.

Hyse er en av de bedre fiskeslagene du kan velge. Ifølge Havforskningsinstituttet er bestanden av nordøstarktisk hyse på et historisk høyt nivå, og ifølge ICES er Nordsjø-bestanden også i god forfatning, og blir bærekraftig høstet.

Hyse er på den grønne listen; et godt valg.

Hyse har ingen klimavurdering

Se etter dette merket:

Krav MSC (Marine Stewardship Council)