Havabboren kommer egentlig sørfra, men har etablert seg langs Norskekysten de siste 20 årene, trolig på grunn av økte temperaturer. Det finnes ikke et etablert fiske av havabbor i Norge, men den er grunnlag for et stort fiskeri i Middelhavet. Det er manglende informasjon om bestandene i Europa, men de ser ut til å ha gått ned de siste årene.

Havabboren vokser sent og blir kjønnsmoden først i 7-8-årsalderen, og er svært stedbunden. ICES anbefaler derfor redusert fiske med tanke på føre-var-prinsippet.

Siden havabbor er en art i vekst langs Norskekysten kan man nok spise norskfisket havabbor med god samvittighet. I USA er havabbor fra oppdrett regnet som et godt miljøvalg, mens havabbor fra oppdrettsanlegg i Sørøst-Asia bør unngås på grunn av dårlig påvirkning på de lokale økosystemene. Undersøk derfor hvor havabboren kommer fra!

Kilder: Artsdatabanken, ICES, WWF, SeafoodWatch

Havabbor er på den oransje listen; vær kritisk.

Havabbor har ingen klimavurdering

Se etter dette merket:

MSC (Marine Stewardship Council)