Brosme er en bunnlevende fisk som lever hovedsakelig på dyp over 100 meter. I Norge er det ikke regulert fiske på brosme, men den fanges som bifangst i trål, garn og linefiske. I følge ICES er brosme-bestandene lang Norskekysten ved god forfatning.

Brosme fiskes i andre områder i Nord-Atlanteren, og har holdt et stabilt nivå siden 70-tallet, med vekst de siste årene. Om du skulle bli tilbudt brosme i andre europeiske land kan du derfor spise med god samvittighet.

Kilder: Artsdatabanken, Havforskningsinstituttet

 

Brosme er på den grønne listen; et godt valg.

Brosme har ingen klimavurdering