Breiflabb (Lophius piscatorius) er en bunnfisk som lever i sand og mudder helt fra fjæra til 1800 meters dyp. Den vokser langsomt og har en lang generasjonstid. Kunnskapen om bestanden i Norge er relativt dårlig, men utbredelsesområdet synes å ha økt de siste årene. Bestanden nord for Stad blir hovedsakelig fisket av norske fartøy med garn nær kysten. Fangstene her økte fram til 2010, men har gått ned de siste årene. Sør for Stadt bidrar andre nordsjønasjoner i fiskeriet (norske uttak er på 5–10 %). Her har fangstene gått ned de siste 10 årene, og det er uttrykt bekymring rundt denne utviklingen. En stor del av fisket foregår med bunntrål, og mye umoden fisk blir tatt. Dette fiskeriet er ikke regnet som bærekraftig, og ICES har anbefalt en reduksjon på 20 % av fiskeriet i 2013.Vi anbefaler derfor at du styer unna breiflabb i fiskedisken!

Kilder: ICES, WWF, Artsdatabanken, Havforskningsinstituttet

Breiflabb er på den røde listen; et dårlig valg.

Breiflabb har ingen klimavurdering