Ikke ta kål på en ål!

Ålen er listet som ’kritisk truet’ både nasjonalt og internasjonalt. Ål har hatt en lang tilbakegang over flere tiår, og det er ingen tegn til bedring i bestandssituasjonen. Dårlig valg!

Kilder: WWF, Fiskeridirektoratet

Ål er på den røde listen; et dårlig valg.

Ål har ingen klimavurdering