• Taskekrabbe et godt valg

  Taskekrabbe krabbe

  Cancer pagurus

  Taskekrabbe er et godt valg. Krabben fanges i teiner som er en miljøvennlig fangstmetode. Det er innført minstemål som sikrer at krabben rekker å gyte før den fanges. Sjekk med mattilsynet om det er greit å spise selvfangede krabber der du bor her.

  Kilde: Fiskeridirektoratet, WWF

  Taskekrabbe er på den grønne listen; et godt valg.

  Taskekrabbe har ingen klimavurdering