• Hai et dårlig valg

  Hai Håbrann, Pigghå

  Ta dei du kan sjå, dei andre let du stå… slik som for eksempel pigghå. Men om han skulle bite på så lat han gå, for der er så stekje få.

  Takk til Snorre B for dette diktet :)

  Hai lever lenge og vokser langsomt, noe som bidrar til at de kan være sårbare for press fra fiske. Det svært dårlig til med mange bestander og arter, og haibestandene langt norskekysten har sunket dramatisk siden starten av industrielt fiske forrige århundre. De norske haiene pigghå og håbrann er kritisk truet og risikerer utryddelse i nær fremtid. ICES anbefaler at det ikke fiskes pigghå i 2013 og at man holder bifangsten så lav som om mulig. Det er forbudt å fiske pigghå i Norge. Så, dersom du vil se de fantastiske haiene og rokkene i fremtiden bør du velge andre fiskeslag når du er på restaurant eller i fiskedisken!

  Kilder: Artsdatabanken, Havforskningsinstitutet, WWF

  Hai er på den røde listen; et dårlig valg.

  Hai har ingen klimavurdering