• Makrell vær kritisk

  Makrell

  Scomber scombrus

  Makrellen er trolig utsatt for overfiske, og har nylig har mistet sin MSC-sertifisering på grunn av brudd i kvoteforhandlingene mellom EU, Norge, Færøyene og Island.

  Økt kontroll har avdekket at tapet av makrell i fiskeriene kan være langt større enn fangststatistikken forteller på grunn av utkast, slipping m.v. Kunnskap om feilkilder i bestandsmålingene kombinert med alderssammensetningen i prøver fra fisket viser et uforklarlig stort tap. Det er ventet at dette tapet er redusert de seneste årene, men her trengs mer oppdaterte estimater.

  Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen har sagt at hun legger stor vekt på at rådene fra ICES skal følges. Om partene blir enige om kvoteregulering for 2014 gjenstår å se…

  Vi har tidligere plassert makrellen i grønn kategori, men flytter den nå til oransje inntil vi får en avklaring.

  Makrell er på den oransje listen; vær kritisk.

  Makrell er et godt klimavalg.