• Kysttorsk et dårlig valg

  Kysttorsk torsk

  Gadus morhua

  Langs kysten vår finnes flere bestander av kysttorsk, men dessverre er mange av bestandene i dårlig forfatning. Det er ikke etablert referansepunkter for kysttorsk fordi fangststatistikken er svært usikker. Usikkerheten kommer delvis av at mengden uregistrert fangst foretatt av fritids- og turistfiskere er uvisst. ICES mener bestanden viser tegn på redusert reproduksjonsevne, og sier at den ikke blir høstet bærekraftig. I Skagerrak er situasjonen spesielt ille. Kysttorsk er derfor ikke et bærekraftig valg.

  Kilder: Artsdatabanken, Havforskningsinstituttet, WWF

  Kysttorsk er på den røde listen; et dårlig valg.

  Kysttorsk har ingen klimavurdering