• Hummer (norsk) et dårlig valg

  Hummer (norsk)

  Homarus gammarus

  Tyvfiske er den største trusselen mot hummerbestanden. Her mangler det totalt oversikt. Norsk hummer (som er av arten europeisk hummer) finnes på den norske rødlista med status nær truet. Overfiske og mangelfull forvaltning pekes ut som hovedårsakene.

  Styr derfor unna norsk hummer!

  Skal du absolutt ha europeisk hummer på tallerkenen, finnes det MSC-sertifiserte fiskerier i Frankrike (Normandie). Tenk imidlertid over at fersk hummer må transporteres raskt, og at avstanden til Frankrike egentlig er ganske stor. – Valget vil derfor ikke være spesielt klimavennlig.

  Kilder: WWF, Havforskningsinstituttet, MSC

  Hummer (norsk) er på den røde listen; et dårlig valg.

  Hummer (norsk) har ingen klimavurdering

  Se etter dette merket:

  MSC (Marine Stewardship Council)